Hästraser

När det gäller vilka hästraser som är vanligast förekommande inom trav- och galoppsporten brukar det oftast röra sig om varmblodshästar men även en hel del kallblodshästar här i Skandinavien. Just här i Sverige är det nog den Amerikanska travaren som också kallas för Standardbred som är den allra vanligaste hästrasen inom trav. De allra flesta hästraser man använder sig av är framavlade för just sporten. Utöver hästraser som kallbloden och varmbloden finns det även ponnyhästar som tävlar i ponnytrav.

Varmblodshästar

I Sverige finns det idag omkring 60 000 registrerade varmblodstravare. Ca 20 000 av dessa hästar använder man till tävlingar medan resterande 40 000 har man mer som ridhästar, sällskapshästar eller avelshästar.

Varmblodstravarna är så vanliga inom sporten idag eftersom de är framavlade för att vara duktiga i just trav. Man har skickligt avlat fram dessa hästar under många år och det har resulterat i att deras specialitet är just trav. De svenska travhästarna har idag ursprung hos de franska, ryska eller amerikanska travhästarna. Några av de kända och legendariska varmblodstravarna är Ego Boy, Zoogin, Legolas och Victory Tilly.

Kallblodshästar

Kallblodstravarna räknas till omkring 10 000 idag, och dessa befinner sig främst i Sveriges nordliimages-34gare delar. Dessa brukar vara mellan 145-165 cm i mankhöjd, och finns allt ifrån den grövre typen till den väldigt nätta. Några mycket kända kallblod är Bokli Eld, Moe Odin, Tand Troll och Järvsöfaks.

Ponnytravaren

Ponnytravaren är allra främst till för yngre personer som vill börja tävla i trav och som inte bör börja med de riktigt stora travhästarna som varmbloden och kallbloden. Typiska hästraser för ponnytravare är bland annat Gotlandsruss för ungdomar som är lite äldre och även Shetlandsponnyn för de lite mindre barnen. Kaspisk ponny samt Welshponny är också hästraser som förekommit på travbanorna emellanåt. Några av de mest välkända ponnytravarna är Snäckan, Tyson II, Maxmer och Gumino.